حامد و نیلوفر

22 اسفند منتظرتان هستیم

 

مانده تا شروع مراسم

عروس و داماد

123

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست بجز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه‌اي رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است

دراین آغاز همسفر ما باشید

حامد نادری و نیلوفر آقایی

دست در دست هم نهاده‌ایم و سفره دوستی را در

دشت آرزوها گسترانده‌ایم تا هر خاطره‌ای را به

زیبایی در دلها بیاوریم

كه زندگی تنها یادگاری از محبت است

شوق فشردن دستان شما برایمان انتظاری است شیرین

موقعیت تالار

123

تالار زمرد

آدرس تالار : تهران میدان ولیعصر
تلفن : ۳۳۱۴۷۵۲۸